Anketa o informisanju u opštini Temerin

Za potrebe realizacije projekta „Medijski sadržaji po meri građana“ kreirali smo anketu na temu „INFORMISANJE U OPŠTINI TEMERIN“. Od velikog nam je značaja da što veći broj sugrađana uzme učešće i odgovori na pitanja iz ankete. Odgovorima pomažete da bolje definišemo javni interes u javnom informisanju u opštini Temerin. Anketa je anonimna i možete je popuniti na ovom linku  ANKETA


Hvala na saradnji.